NIỀM TIN CỦA QUÝ BỆNH NHÂN LÀ SỐ 1!

Phòng khám ngoại khoa thẩm mỹ Belle luôn đặt niềm tin lên hàng dầu; đồng thời nỗ lực cung cấp dịch vụ làm hài lòng quý bệnh nhân. Khi nhận được thư yêu cầu tư vấn (đặt lịch tư vấn, email trao đổi, yêu cầu làm trị liệu…), chúng tôi nhận được thông tin cá nhân quan trọng của quý bệnh nhân. Chúng tôi luôn cho rằng phải có nghĩa vụ quản lý, sử dụng hợp lý đối với thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ, số điện thoại, email…
Vì vậy, chúng tôi xin được thông báo về thực thi chính sách bảo mật thông tin cá nhân như sau:

Định nghĩa về thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được định nghĩa ở phòng khám chúng tôi là tất cả những thông tin (họ và tên, địa chỉ sinh sống, số điện thoại, mail..) được hỏi khi có yêu cầu tư vấn.

Cách sử dụng thông tin cá nhân

Thiết lập chế độ bảo hộ và quản lý thông tin cá nhân; tuân thủ quy định liên quan đến sử dụng và thu thập dữ liệu hợp lý.

Cung cấp thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của quý bệnh nhân ngoại trừ các trường hợp dưới đây sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba.

Trường hợp được cho là cần thiết dựa trên luật pháp
Trường hợp có được có sự cho phép của quý bệnh nhân
Trường hợp nhận ủy thác thông tin cá nhân để gửi sản phẩm

Quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của quý bệnh nhân được bảo hộ an toàn và chính xác: quản lý nghiêm ngặt, thích hợp, tiến hành các biện pháp kiểm duyệt, phòng chống đối xâm phạm đối với việc mất, không sử dụng được đối với thông tin cá nhân hoặc tiếp cận không đúng mục đích.

Tuân thủ chính sách, điều lệ liên quan tới thông tin cá nhân

Chúng tôi tuân thủ theo luật lệ liên quan đến thông tin cá nhân và tiêu chuẩn khác đã được đặt ra.

Về việc cải thiện liên tục trong chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Để tiến hành bảo hộ thông tin cá nhân một cách thích hợp, chúng tôi nỗ lực thường xuyên cải thiện cơ chế.

Địa chỉ liên lạc về bảo vệ thông tin các nhân.
E-mail:tokyo@belleclinic.com

PAGE TOP